EGMSM

KURUMSAL

EGM Bünyesinde Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılığının Kurumsal Alanda İşlemleri

 

DOKÜMANLAR

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılığı Kanun ve Mevzuatları

 

BİLGİ DEPOSU

Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Merkezi

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sertifika Merkezi, 15 Ocak 2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yayımladığıTeknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

Sadece gerçek kişiler NES sahibi olabilir.
NES içinde sertifika sahibinin, NES'i veren yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) tarafından doğrulanmış kimlik bilgileri yer alır.